98.oddíl Lyra středisko Sv. Jiří

Stránky 98. oddílu Lyra

střediska Sv. Jiří v Ostravě
Oddíl Aktuality Vlčata & světlušky Skautky Skauti .RAR Tábor Fotoalbum

Informace o oddílu

Základní poslání | Kde a kdy nás najdete? | Plán společných akcí | Kontakt

Vítejte na stránkách 98. oddílu Lyra junáckého střediska Svatý Jiří v Ostravě. Jsme součástí Junáka - svazu skautů a skautek ČR (www.skaut.cz). Junák je největší výchovné hnutí v České republice, jehož cílem je všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

Základní poslání skautského oddílu

Oddíl ve své činnosti vychází ze STANOV Junáka - svazu skautů a skautek ČR. Základní poslání a principy jsou vyjádřeny v hlavě druhé:

[..]
 1. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
 2. Skautské hnutí je založeno na třech základních principech:
  • povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
  • povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
  • povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
  Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.
 3. Skautský slib zní:
  “Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
  - sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
  - plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
  - duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.”
  Skaut může ukončit slib dodatkem: “K tomu mi pomáhej Bůh.”
 4. Skautský zákon zní:
  • 1. Skaut je pravdomluvný
  • 2. Skaut je věrný a oddaný
  • 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  • 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  • 5. Skaut je zdvořilý
  • 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  • 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  • 8. Skaut je veselé mysli
  • 9. Skaut je hospodárný
  • 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
  Dívky a ženy, členky Junáka, používají znění v ženském rodě.
[..]

Úplné znění STANOV Junáka - svazu skautů a skautek ČR je zveřejněno zde.

Roznášíme Betlémské světlo

Rádi byste si na Štědrý den zapálili svíčku plamínkem přivezeným z Betléma, ale není ve Vašich možnostech či silách si pro něj přijít do kostela či na jiné místo, kde se Betlémské světlo rozdává?
Napište nám na náš oddílový e-mail Vaše jméno a adresu a my Vám světlo přineseme v předvečer Štedrého dne (23. 12.) mezi 15h a 18h k Vám domů.

O Betlémském světle se můžete dozvědět více na oficiálních stránkách Betlémského světla.

Kde a kdy nás najdete?

Naše klubovna je na ulici Žilinská 13 v Ostravě - Porubě.
(Bývalá prodejna koberců značky K+K.) - ukázat na mapě

Termíny schůzek jednotlivých kategorií:

světlušky (dívky od 6 do 11 let): čtvrtek 16:30 - 18:00
skautky (dívky od 11 do 15 let): úterý 15:00 - 16:30
vlčata (chlapci od 6 do 11 let): pátek 16:30 - 18:00
skauti (chlapci od 11 do 15 let): pátek 16:00 - 17:30

Obvykle první pátek v měsící od 16:00 do 18:00 se koná ODDÍLOVÁ SCHŮZKA světlušek, vlčat, skautů a skautek.

Plán společných akcí

Děkujeme všem, kteří umožňujete maximální účast Vašich dětí na akcích oddílu. Pouze častým setkáváním můžeme spolu vytvářet opravdovou skautskou rodinu a naplňovat poslání a principy Junáka.

Pokud se z jakýchkoli důvodů nemůže dítě akce zúčastnit, omluvte prosíme jeho neúčast 3 dny předem na oddílový e-mail, není-li stanoveno v pozvánce jinak. V omluvě uveďte též důvod neúčasti. Neúčast z vážných (neovlivnitelných) důvodů (nemoc, úmrtí v rodině, přijímací zkoušky) je kompenzována vyšším bodovým ohodnocením než u jiných případů.

Nahlédněte do seznamu účastníků. (K prohlížení souborů ve formátu pdf můžete použít Adobe Reader.

Zobrazit/ Skrýt dříve proběhlé akce (od začátku školního roku)
datum kategorie akce zodpovědný vedoucí

Změna plánu akcí vyhrazena!

Kromě výše uvedených termínů akcí se pravidelně setkáváme v klubovně v čase běžných schůzek.

Kontakt

hlavní vedoucí: Petr Macháč (Cibul) - mob.:
774 097 898 Vodafone

e-mailová adresa oddílu: 98.oddil@seznam.cz
skautský znak
Junák - svaz skautů a skautek ČR
© 98. oddíl Ostrava, 2007 − 2019